Årsmöte efter påsk 2018

Gutekorn ek.förening kommer att hålla årsmöte efter påsk. Datum, tid och plats ej bestämt ännu. Gamla och nya medlemmar hälsar välkomna.
Redovisning av året som gått, där största delen av verksamheten gått till att söka pengar till, planera och genomföra Kulturspannmålskonferens på Gotland 11-13 juli.
Planering av verksamhet framåt. Nya medlemmar hälsas välkomna.

styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Projektrapport Kulturspannmålskonferens

Projektrapport

Idag har en slutrapport lämnats in till Jordbruksverket avseende Kulturspannmålskonferens på Gotland-arena för spridning av ny innovativ kunskap.
Rapporten kan du läsa i bifogade länk.
Övrigt om Kulturspannmålskonferensen läser du under fliken ”Kulturspannmålskonferens, där allt material, filmer och bilder finns från konferensen.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Referat i medier om nytt intresse att odla kulturspannmål på Gotland

Bild från uppföljningsmöte i Rone bygdegård 17 januari. Diskussioner pågår! Foto Riina Noodapera, Hushållningssällskapet

Från uppföljningsmötet rapporterar redan olika medier

Radio Gotland och LRF Media

De kallas kulturspannmål och har odlats på Gotland sedan bronsåldern. Men på 1960-talet försvann de. Nästan.

Den första satsningen på att få igång odling av urgamla gotländska spannmålssorter kom av sig efter att odlare fått problem med sjukdomar. Men i somras arrangerades en stor konferens kring kulturspannmål på ön och i veckan hölls ett uppföljningsmöte. Och efter det är intresset stort, säger Riina Noodapera från Hushållningssällskapet.

Nu finns det nya odlare som är beredda att satsa. I år är planen att starta utsädesodlingar för att få igång större odlingar 2019-2020.

Sorterna som öns mjölnare efterfrågar är enkornsvete, emmer, dinkel, vårspelt, höstspelt och gotlandsråg. Samt ekologisk durum.

Riina Noodapera intervjuas av Hanna Sihlman

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6865328

 

Odlingen av kulturspannmål på Gotland kom av sig när många odlingar drabbades av sjukdomar. Men nu spås nytt hopp – nya odlare har visat intresse och redan i år ska nya satsningar göras.

http://www.landlantbruk.se/lantbruk/nysatsning-for-kulturspannmal-pa-gotland/

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Uppföljningsmöte 17 januari

Inbjudan uppföljningsmöte i Rona BygdegårdVälkommen med din anmälan!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Försäljning av Gutekorn på Julmarknader

Lördagen den 2 december är ni välkomna till Herrviks hamn och Skansen, där du träffar Sten Rosvall med Gutekornprodukter.
Välkomna att fylla på förråden!

Herrviks Julmarknad 2017

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fortsättning följer onsdag 17 januari

Uppföljningen av Lins- och kulturspannmålsseminariet äger rum onsdagen den 17 januari 2018 i Rone Bygdegård.
Då diskuteras samverkan mellan lins- och kulturspannmålsodlare, planeras vilka sorter som är strategiskt viktiga att jobba med över tid och som passar in i växtföljder och på de jordar som finns samt vad marknaden efterfrågar. Hur kan vi samverka framöver?
Reserverad dagen alt. kvällen till detta möte.
Nya intresserade hälsas välkomna.
Vi äter en bit mat tillsammans till självkostnadspris.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Välkomna till seminarium 8 november!

Inbjudan seminarium linser o kulturspannmål 8 nov

Anmäl genom mail till: kicki.gronlund@sv.se ,ring 0498-20 50 70 eller www.sv.se/avdelningar/sv-gotland/kurser/seminarium-lins-och-spannmalsodling-25953/

 

Bild | Posted on av | Lämna en kommentar

Seminariedag om lins-och kulturspannmålsodling på Gotland onsdagen den 8 november

Hushållningssällskapet och Grönt centrum planerar en gemensam seminariedag om odling av linser och kulturspannmål på Gotland; hur har försöken resp. demo odlingarna gått, vad finns det för utsäde för uppförökning av kulturspannmål samt hur kan vi gemensamt arbeta vidare med kvalitetsarbete avseende utsäde.
Medverkar Tomas Erlandsson från Nordisk Råvara, Stefan Uddin och Riina Noodapera från Hushållningssällskapet.

Mer info om tid plats och program kommer.
Preliminärt i sal H5 i Skolhuset kl 9.30-ca 15.00
Reservera datumet!

Välkomna

inspirationsbilder091008 071

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Redovisning av Kulturspannmålskonferens på Gotland 11-13 juli 2017

Redovisningen av Kulturspannmålskonferensen hittar du under fliken Kulturspannmålskonferens på Gotland 11-13 juli
Där finns Konferensprogram, deltagarlista, en sammanfattning av Föreläsningarna som Annika Michelson, HAMK, gjort, samtliga föredrag mm smått och gott.
Vartefter kompletteras redovisningen med fler länkar när jag hämtat hem dem.
Trevlig läsning.
Om du håller muspekaren över rubriken så finns en undermeny med bilder.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kulturspannmålskonferens på Gotland 11-13 juli 2017.

Tre intensiva dagar har förflutit i kulturspannmålens tecken på Gotland Grönt Centrum.
Ett 80-tal kulturspannmålsintresserade från Norge, Danmark, Finland/Estland, Sverige samlades på Gotland för att utbyta erfarenheter, ta del av nya forskningsresultat och diskutera gemensamma frågor. Många intressanta föreläsningar framfördes av 17 olika personer från länderna. Mötet avslutades med grupparbeten och framtidsdiskussion. Tredje dagen ägnades åt utflykt bland annat till Sten Rosvalls gård Broa i Halla för att se på kulturspannmål i fält, enkorn, vit emmer, vårspelt och borstvete. Därefter färdades man genom den gotländska naturen till Ardre, de gotländska kulturspannmålens sista utpost där de senast fanns i odling innan de byttes ut mot nya moderna sorter i början av 1960-talet. En presentation av kyrkan och av bygden gjordes av Riina Noodapera och en gruppbild av hela gruppen togs vid kopian av Ardrestenen som hittades under kyrkans golv i samband med en restaurering år 1900-1902. Ardrestenen och berättelsen om smeden Volund tycks vara spridd i stora delar av Norden och  eftersom vi nu representerade stora delar av historiens spridningsområde tog vi en gemensam gruppbild just där för att knyta ihop historien bakåt till nutiden och framtiden.

Dagen avslutades på Norrbys Museigård i Årets Socken VÄTE. Med Kvarnbesök, bullbak och kaipsoppa. Gårdens byggnader stod öppna för alla att besöka. Till slut skickades en enkät runt till samtliga i bussarna som utvärdering av både konferensen, arrangemanget och den egna nyttan.

Naturligtvis skall en ordentlig uppföljning göras på Gotland för att promota de gotländska ”guldkornen” till flera odlare, förädlare och konsumenter. Hur det ska göras får vi diskutera efter en välbehövlig vila.

Gruppbild vid Ardrestenen

Konferensen medfinansierades av Jordbruksverket, LeaderGute, Swedbank, Landshypotek med flera och arrangerades  av Allkorn, NordGen, Gutekorn, Grönt Centrum, Hushållningssällskapet i samarbete med Studieförbundet  Vuxenskolan.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar