Kulturspannmålskonferens på Gotland 11-13 juli 2017

Här redovisar vi konferensens olika delar bland annat samtliga presentationer och andra dokument som berör konferensen.
Här finns  konferensprogrammet
Program Kulturspannmålskonferens 11-13 juli 2017

Deltagare i konferensen

Annika Michelson, HAMK, memo/sammandrag av hela konferensprogrammet
Nordiskt kornseminar Annika Michelssons memo
Länk till hennes sida https://docs.google.com/document/d/1zj8s5Wv82LTnpMxqEEhylkZ2Cnt4RxhBlHMPDDaKAx4/edit

Videos by Annika Michelson, HAMK University of Applied Sciences, Finland
Video: Nordiskt kornseminar 2017 (public link)
Video: Agneta Andersson makes cereal decorations 2017 (public link)

Video: Gårdsbesök på Broe i Halla 13.7.2018 (shared by link only, oredigerad video)

Video: Norsk performance (shared by link only)

Video: Dansk performance (public link)

Talkkuna tillverkning i Finland från Youtube

Presentationer
Evolution och coevolution i bondens förädling Hans Larsson
Folkärna Speltvete 4 Juli
Gotland -17 Magnus Selenius Finland
Gotland 2018-landredovisning Norge
Gotland malt Thomas Björklund
Gotland, föredrag marknaden…Warbro Kvarn
Gotland_110717 Flatbread Society Norge
Gotland_Danmarkskort
Jette Nydam Hansen Jan T Svensson Bruksgenbank
Klokt mot sot 12 juli 2017
Kultursortscentrum 170708 Skåne en vision
mineralhalter i spannmål Hans Larsson
Presentation Gotland Malmgård Finland
Presentation Gotländska sorter 11 juli 2017
Smakskorn Gotland 2017 Silja Valand
Stinksotresistens_Gotland2017
Talkkuna – traditioner med rostad spannmål
utsädeskvalitet Jette Nydam Hansen Nordgen
Jörn Ussing handskrivna anteckningar om Kornrevolutionen
Jörns brusebadsboller

 

Caroline Lindö anteckningar i grupprum
Carolines punkter på tavlan

Swedbank överlämnar sin gåva till Gutekorn ek. förening för konferensen
Check från Swedbank överlämnas

Till sist bjuder Finland in till 2018 års Kulturspannmålskonferens i Mustiala, Välkomna!

Inbjudan 2018 års Kulturspannmålskonferens i Mustiala, Finland

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nedan läser du inbjudan och de dokument som var aktuella i samband med konferensanmälan

Välkommen till
Nordiskt kornseminarium 11-13 juli 2017 på Gotland Grönt Centrum, Roma

Våra sponsorer och medfinansiärer
Kulturspannmålskonferensloggor 

 

 

Det nordiska kornseminariet 2017 på Gotland ger deltagarna möjlighet att uppleva kulturspannmålens vagga i Ardre och se demonstrationsodlingar av många varierande sorter insamlade på ön i början av 1960-talet. Seminarieprogrammet består av föredrag, goda exempel, utställningsmöjligheter för deltagarna, fältvandringar och spännande studiebesök och naturligtvis spännande mat och dryck av kulturspannmål. Seminariet vänder sig till det nordiska nätverket av odlare, mjölnare, bagare och andra förädlare med intresse av kultursorter.

Årets ämnen är bland annat frågor som berör växtförädling, bakning, bryggning, utsädeskvalitet och hälsoaspekter.

Annan info och frågor angående konferensen  görs till Riina Noodapera Gutekorn ek. förening riina.noodapera@hush.se eller Sten Rosvall Gutekorn ek. förening sten.rosvall@telia.com

 

Preliminärt program
program-seminarium-11-13-juli-2017-19-febr

Situationsplan över konferensområdet
karta-over-kulturspannmalskonferensomrade


Plan över seminarielokal och utställarutrymmen
lokaler-bilder-o-matt

Läs mer om Gutekorn
fran-gutabyds-forntidens-spannmal
gutekorn-folder-2013
gutekorn-i-reportage-fran-hulte
gutekorn-reportage-tidningen-brod
how-a-chest-of-ancient-grains-changed-baking-history

Läs om annat för bakning
raps-til-brod-a4-vers-2