Fältvandring kulturspannmål torsdag 15 augusti

Föreningen Gutekorn bjuder in till Fältvandring Kulturspannmål hos Sten Rosvall i Halla torsdagen den 15 augusti kl 18.00
Samling vid Halla bygdegård.
Medtag fikakorg.
Vi ser på årets odlingar av samtliga kvarvarande Gutekorn-sorter.

Försäljning av förkläden i linne och nyinkomna Gutekorn-böcker,
broschyrer och särtrycket från ”från Gutabygd”

Nya intresserade hälsas välkomna!
Sten Rosvall m Emmer P4

Foto Sveriges Radio Gotland
Sten Rosvall med Svart Emmer.

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vit Emmer med på utställning

Fred med Jorden utställning, odling & program av Åsa Sonjasdotter
Konstnären Åsa Sonjasdotter undersöker de lämningar och minnen av kunskap och praktiker på Gotland som bärs av tre kulturväxter som idag är sällsynta. Emmervete har odlats på ön i sextusen år. Potatissorten Käiar kom till Gotland med moderniseringsreformer för två hundra år sedan. Bungerova är en helt ny sorts rova men den återkopplar till gamla, nu utdöda kulturväxter och kunskaper. Konstnären lyfter fram hur dessa kulturväxter, som är resultatet av en lång odlingsdialog mellan människa och växt om form, färg och smak, är ett levande kulturarv bestående av lika mycket natur som kultur. På Gotlands Konstmuseum gestaltas dessa kulturväxters tidsepoker från bronsåldern till idag men även möjliga, framtida odlingsformer, i en komposterbar utställningsarkitektur skapad av Åsa Sonjasdotter.

I både utställning och odling bildar köksträdgården modell för hur ett fredligt samspel mellan människa och natur kan se ut. Titeln Fred med Jorden refererar till ett upprop skrivet av jordbrukaren och riksdagskvinnan Elisabeth Tamm och författaren Elin Wägner 1940. Deras förslag till realistiska, hållbara lösningar för hur människan kan leva i samförstånd med jorden ligger till grund för konstnärens undersökning.

Fred med Jorden-projektet vill konstnären både föra vidare och besvara deras uppmaning i utställningsform, i odlingar i köksträdgårdslandet vid 1800-talsgården på Bungemuseet och i Region Gotlands skottkärror i Visby, samt i programpunkter under projektets gång. Som ett sätt att dela forskningsresultatet kommer det från juli och framåt finnas frön tillgängliga från de tre undersökta kulturväxterna. På så vis kan den odlingsintresserade i sin tur odla och sprida de gamla grödorna och medverka i att förvalta ett levande kulturarv.

Fred med Jorden presenteras som en del av det konstnärliga forskningsresidenset Konsten i Kulturarvet – ett samarbete mellan Baltic Art Center, Gotlands Museum och Konstfrämjandet som genomförs med stöd från Kulturrådet.

Inbjudan vernissage

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Böcker och annat Gutekorn material i lager

Hej alla intresserade av Gutekorn.
Gutekorn har nu fotoböcker åter i lager.
Välkomna att ta kontakt med undertecknad för köp.
Böckernas pris är
Receptboken om 50 sidor 260 kr + moms 25% = 325 kr
Boken om Gutekorn 100 sidor säljer vi för 380 kr + moms 25% = 475
Riina 0707757630
Hämtpris på Grönt Centrum eller i Hemse enligt ök.

Det finns oxå förkläden och särtryck från ”Från Gtutabygd” om Gutekorn sorter att inhandla enligt ök.
Riina 070 775 76 30

gutekornböcker 001

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Gutekorn årsmöte 15 april 2019

Ett 15-tal personer mötte upp på Gutekorn årsmöte i Björkegården måndagen den 15 april 2019. Med på mötet var Mari Håkansson och Åsa Gustafsson som odlar Gotlandslins bland annat till Nordisk Råvara. De berättade om en intressant studieresa med andra svenska lins- och bönodlare från Sverige som gick till England. Det är intressant att höra att även där arbetar man mycket med handkraft i synnerhet avseende sortering och packning av produkter. Viss utveckling och förädling sker där tex röker man quinoa och torkar/saltar gröna ärtor till ”snacks”. Något att ta efter här på ön?

Efter presentationen och en god smörgås med fika vidtog ordinarie årsmötesförhandlingar.
Styrelsen för 2019 består av
Frans Brozén/ordförande, ledamöterna Roger Lundberg, Gunnar Bolin och Erik Kallings.
Adjungerad sekreterare Riina Noodapera. Till styrelsen kan olika krafter knytas vid behov.

Efter årsmötet diskuterades planer och aktiviteter för innevarande år och möjligheter till samverkan med olika pågående projekt.
Det kommer att anordnas en kompetensutvecklingsdag med Stefan Uddin kring kvalitetsarbete under försommaren och fältvandring i mitten av juli.

Mer info kommer på denna sida när det är aktuellt.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Dags för årsmöte måndag 15 april 2019

Gutekorn ek förening bjuder in till årsmöte måndagen den 15 april 2019 kl 18.30
Björkegården mittemot Björke kyrka

Årsmötesförhandlingar

Linsodlarna kommer och berättar om en studieresa de gjort till England, som ska bli intressant att ta del av.

Vi samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan.

Årsmöte Gutekorn scannad 001

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Gutekornsorter nu i Slow-food Smakernas Ark!

Gutekorn-sorter är nu upptagna i Slow Food Smakernas Ark.
Tack till Martin Ragnar för hjälpen med det!
Läs här vilka det är på Sverige-listan

kontaktuppgifter till Sveriges nationella komission

Chairman: Bodil Cornell
 bodil@eldrimner.com

Secretary: Maria Larsson
maria.larsson@livjournalistik.se

Treasurer: Annigun Wedin
annigun@eldrimner.com

Ulrika Brydling
ulrika@brydling.se

Sebastien Boudet
sboudet@mac.com

Martin Ragnar
martin@sockerslottet.se

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Gamla sorter klarar torkan

 

Curt Niklasson på radion 13 augusti 2018

Spelt och emmer är några av de ursprungliga spannmål som lantbrukaren Curt Niklasson i Näs tycker klarat torkan bättre i år än moderna sorter.

Han räknar med att sommartorkan minskat skörden av hans gamla sorter med ungefär 25 procent. Men om han istället hade odlat moderna sorter tror han att han i år skulle ha tappat halva skörden.

– Där ser man skillnaden när det blir extremår, säger han.

Tillsammans med föreningen Gutekorn har han i tio år arbetat med att odla och lära sig mer om ursprungliga spannmål som emmer, spelt och borstvete. Och de sorterna har ett inbyggt minne, säger han.

– De har så många tusen år på nacken så de har varit med om så många olika typer av väder. Det är en av förklaringarna till att de klarar det bättre, de kan försörja sig längre med den fukt som finns i backen.

Det är ännu ganska få som odlar som de äldre sorterna på Gotland, men Curt Niklasson hoppas att antalet ska växa.

– Den här sommaren är ju en tankeväckare.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar