Fältvandring 3 augusti Halla

Medverkande bland andra Hjalmar Croneborg, Bo Hammar, Bengt-Göran Carlsson/vårt älskade bröd mm

Foto Riina Noodapera/gutekorn

Vi samverkar med studieförbundet Vuxenskolan

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fältvandring kulturspannmål 3 augusti

Gutekorn ek. förening
bjuder in till
Fältvandring i Kulturspannmål med ursprung i Ardre socken på Gotland

Onsdagen den 3 augusti 2022  kl 18.00
På Broe Gård i Halla
Parkera vid Halla Bygdegård

medtag fikakorg och något att sitta på

Läs mer om skatten från Ardre här

VÄLKOMNA!

Anmäl gärna ditt deltagande till
sekr. Riina Noodapera på sms/tel 070 775 76 30 eller
meil riina@noodapera.com

Olika kulturspannmål ger färg tilllandskapet

Vi samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan och är delfinansierade av Jordbruksverket


Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Projektet beviljat 23 juni 2022

Jordbruksverket har beviljat ansökan om projektstöd för Gutekorn-nytt geografiskt matvarumärke med journalnummer 2021-3223 inom landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Slutdatum för projektet är den 1 december 2024
Projektstöd 524 120 kr  + egen medfinans med 58 240 kr

Syftet med projektet är att upprätta olika kanaler och tänkbara vägar att arbeta framåt under gemensamt geografiskt namn Gutekorn- kulturspannmål från Gotland

Målen med projektet är:
– att 10 företag som odlar kulturspannmål på Gotland har märkt sina produkter med gemensamt namn
– att 10 företag deltar i samarbetet kring lagring, rensning och försäljning till kvarn, grossist, butik samt restaurang
 – att 3 nya odlare har tillkommit till föreningen vid projektslut
– att 3 nya sorter finns till försäljning enligt marknadens efterfrågan vid projektslut
– att 3 kvarnar kontrakterats för inköp av råvara från föreningen vid projektets slut
– att 3 samarbetspartners knutits till föreningen för att ta vara på biprodukter typ mälteri, ölbryggare, djurbönder/foder etc
 – att en plan för fortsatt utveckling av samarbetet samt för investeringar framåt tagits fram med mål att öka intäkterna för föreningens medlemmar

Projektet består i bl a projektledning, projektekonomi, odling, skörd, torkning av spannmål, marknadsföring, trycksaker, annonser i tidning, fältvandringar, studiebesök, lokalkostnader samt rådgivning.

Samarbetspartners Du ska genomföra projektet i samarbete med
Mickelgårds Lantbruk AB
Gotlandspecialisten AB
Länsstyrelsen Gotland, ekosamordningsgruppen
Nordisk Råvara AB
Föreningen Allkorn
Hushållningssällskapet Gotland
Gotlands ekologiska odlare
Labans Kvarn AB

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Gutekorn medlemsmöte i Ardre 8 juni flyttas fram i tiden

Vi har planerat ett medlemsmöte samt upptaktsmöte för projekt Gutekorn- gemensamt matvarumärke onsdagen den 8 juni kl 19 hos Dagge i Ardre.


På grund av att projektet ännu inte är beviljat flyttar vi träffen till hösten.

Sekr.

Såhär trevligt kan det bli!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Dags för årsmöte 5 april

Gutekorn årsmöte äger rum tisdagen den 5 april kl. 19.00

på Grönt Centrum.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Information om projekt Gutekorn- gemensamt matvarumärke

Verksamhetsplanering mm

Anmälan till sekr

Riina Noodapera senast 31 mars om deltagande.

Föreningen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan

Bilder från fältvandring i augusti i fjol på Broa Gård i Halla
Medverkade Bo Hammar

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Projektansökan inskickad till jordbruksverket 31 augusti

Styrelsen önskar utveckla Föreningens arbete med olika saker; sortbevarande, samarbeten, nya produkter mm som marknadsförs under gemensamt geografiskt matvarumärke!

Den 19 oktober 2021 har vi fått positivt förhandsbesked om att vårt projekt är prioriterat inom utlysningen tillsammans med sju liknande.
Ska bli spännande att få veta vilka de är!

Projektstart försenad, förhoppningsvis får vi beslut i första kvartalet 2022 vilket innebär en justering av aktivitets- och tidsplanen för projektet.

HEJA! Föreningen får lite ny energi!

Bilderna nedan är från årets fältvandring vid Broa Gård i Halla.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Affärsmöjligheter för Gutekornodlare när linje Visby-Rostock öppnas

Idag blev jag intervjuad av Radio Gotland om möjligheterna att nå nya marknader för Kulturspannmål från Gotland
Samtalet börjar 2.47 in i sändning
https://sverigesradio.se/avsnitt/1770298

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fältvandring i kulturspannmål 3 augusti 2021

Årets fältvandring 2021 i Kulturspannmål äger rum den 3 augusti, Broa Gård, Halla (bredvid Halla bygdegård) 18.30
Medtag fikakorg och något att sitta på.

Medverkar Björn och Sten Rosvall, medlemmar från Gutekorn ek förening och Bo Hammar, som var med när sorterna togs tillvara för framtida bruk.

Anmälan om deltagande skall göras till Riina Noodapera 0707757630 eller mail riina@noodapera.com så vet vi hur många som kommer.

En liten avgift kommer att tas ut för icke-medlemmar i Gutekorn.
Kan betalas m Swish på plats.
Välkomna. Ta gärna med en vän.

Vi samarbetar med studieförbundet vuxenskolan

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

forts. utvecklingsmöte 27 maj 2021

På mötet 28 april bestämdes att föreningen skulle fortsätta att fungera som tidigare som ekonomisk förening med två kategorier medlemmar, insatsmedlemmar och stödmedlemmar.

Riina kan fortsätta att vara adjungerad till styrelsen.

En inbjudan har gått ut via Teams till möte den 27 maj kl 19 för fortsatta diskussioner då flera deltagare i mötet fick uppgifter att lösa till mötet.

inlog till mötet 27 maj

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Läs mer | Mötesalternativ

Sekr.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Föreningsutvecklingsmöte 28 april kl 19.00 via zoom!

Välkomna alla medlemmar och intresserade av kulturspannmålsodlingen i framtiden på Gotland
Gutekorn ek förening bjuder in till ett diskussionsmöte kring utvecklingen av föreningens aktiviteter framåt

Mötet sker via zoom 28 april kl 19.00 och länken till mötet finner du nedan
logga gärna in en kvart före så vi kan starta mötet 19.00
https://us02web.zoom.us/j/88523992254

Ämnet för diskussionen är föreningsutveckling och de som är uppsatta på e-postlistan har fått några underlag för diskussionen.

Välkomna!
Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar