Avslutade projekt

Liggande bild ull loggor beskuren

Hushållningssällskapet har erhållit stöd från LeaderGute att arbeta med
”Kulturspannmål på Gotland – internationell konferens och kvalitetsarbete”
jnr 2016-6574

Projektet beviljades av LAG i december 2016 då en del av det ursprungliga materialet i ansökan ströks och av Jordbruksverket våren 2017. Projektet har startat 14 mars med information av Stefan Uddin kring kvalitetsarbetet med kulturspannmål och information av projektledare Riina Noodapera om Kulturspannmålskonferens på Gotland 11-13 juli 2017; där 10 gotländska aktiva odlare, bagare, bryggare erbjuds subventionerat deltagande inom projektets ramar.
Under projektets gång har flera planeringsmöten avseende kvalitetsarbete med kulturspannmålsodlingen ägt rum och två seminarier/grupprådgivningar har genomförts. Ett antal företag/ odlare har fått rådgivning och utbildning i grupp samt att 10 Gotlänningar deltog i Kulturspannmålskonferens på Gotland 11-13 juli 2017. Projektet har genererat en hel del ideell tid och tillfört många nya kunskaper till odlarkåren. Ett samarbete med linsodlarna har etablerats kring fortsatt gemensamt kvalitetsarbete.
Mer om konferensen läser du under fliken Kulturspannmålskonferens på Gotland 11-13 juli på https://gutekorn.wordpress.com

länk till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gutekorn ekonomisk förening har erhållit stöd från Jordbruksverket för projekt 2017-440 Kulturspannmålskonferens- arena för spridning av ny innovativ kunskap 11-13 juli 2017 på Gotland med 277 000 kronor. (Beslut 22 juni 2017)
Syftet är att hålla kurser för att tillgodose behovet av gamla kunskaper gällande kulturspannmål som fallit i glömska men som i levande bevarandearbete kan komma till pass. Projektet består i att hålla en kulturspannmålskonferens på Gotland 11-13 juli 2017 där en resa i odlingslandskapet ingår. Mål på lång sikt är att konferensdeltagarna har fått ny kunskap och idéer till utvecklade tekniker och metoder för bland annat bekämpning av sjukdomar i odlingen och bevarande av kultursorter på olika håll i Sverige och är redo att  utveckla nya produkter med hälsoprofil som kommer att fylla marknadens efterfrågan och leda till ökade förtjänster för odlarna.
Stödet finansieras av Landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom åtgärden 1.1 Kompetensutveckling, prioriteringen 6 B Grönt kulturarv och lantraser.
Stödet avser kostnadstäckning för föreläsare, projektledning, demoodlingar, konferenskostnader resor och boende för föreläsarna.

länk till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg[1]

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kulturspannmål i Norden samverkan och erfarenhetsutbyte Leader Näring, förberedelser och deltagande/medverkan i Kulturspannmålskonferens på Åland 2014. Läs rapporten nedan
Rapport från seminarieresa till Åland

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projekt ursprungsskydd
Gutekorn föreningen har deltagit tillsammans med företrädare för Gutefåren på Gotland i ett nytt projekt: ursprungsskydd för äldre gotländska lantsorter och lantraser i Sverige- det nya Matlandet. Projektet avslutades formellt våren 2014.Läs mer om projektet här

Gutekorn produkt- och affärsutveckling, ett 3-årigt Leaderfinansierat projekt avslutat 2012 som drivits sedan 2009 efter det att föreningen bildats 2008.
Rapport Gutekorn projekt jan 09 tom juni 2012

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s