Gamla sorter klarar torkan

 

Curt Niklasson på radion 13 augusti 2018

Spelt och emmer är några av de ursprungliga spannmål som lantbrukaren Curt Niklasson i Näs tycker klarat torkan bättre i år än moderna sorter.

Han räknar med att sommartorkan minskat skörden av hans gamla sorter med ungefär 25 procent. Men om han istället hade odlat moderna sorter tror han att han i år skulle ha tappat halva skörden.

– Där ser man skillnaden när det blir extremår, säger han.

Tillsammans med föreningen Gutekorn har han i tio år arbetat med att odla och lära sig mer om ursprungliga spannmål som emmer, spelt och borstvete. Och de sorterna har ett inbyggt minne, säger han.

– De har så många tusen år på nacken så de har varit med om så många olika typer av väder. Det är en av förklaringarna till att de klarar det bättre, de kan försörja sig längre med den fukt som finns i backen.

Det är ännu ganska få som odlar som de äldre sorterna på Gotland, men Curt Niklasson hoppas att antalet ska växa.

– Den här sommaren är ju en tankeväckare.

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Inbjudan till Fältvandring i Danmark

Invitation til markvandring – om økologiens mangfoldighed                                               Tid og sted: fredag den 29. juni 2018 kl 13. 00

Vi mødes Houvej 15B, Mariager, (indkørsel ad markvejen ved Houvej 13) Lige udenfor Mariager ligger tre marker, hvor kontrasterne mødes. 30ha med økologiske gulerødder står i endeløse rækker til engros-salg lige op ad en lille mark, hvor alle danske frilandsgrønsager står mellem hinanden til direkte levering. Og ved siden af igen er en mark med små parceller af gamle, sjældne og helt nye kornarter, som indgår i en række forskellige forsknings- og udviklingsprojekter. Hvis du interesserer dig lidt for, hvor økologien bevæger sig hen i disse år, så tror vi, at du vil finde arrangementet interessant: Program: 13.00: Velkommen v. Anders Borgen 13.10: Økologisk stordrift: Hvordan passer man 150 ha økologiske gulerødder? Demonstration af bl.a. solcelledrevne luge-vogne v. Limfjords Grønt 13.30: Lokal økologi: Direkte forsyning til 50 familier af grønsager, mel, ænder og kød gennem andele og abonnement-ordning. v. Johan Lund, Falslevgaard Andelsgrønsager. 13.50: Præsentation og fremvisning af markforsøgene i projekterne:

  • PopKorn (FØL): Er populationer fremtiden for økologisk kornavl? v. Per Grupe, Kornby Mølle
  • SAMKORN (GUDP): Forædling af nicheafgrøder. v. Anders Borgen
  • LIVESEED (HORIZON2020): DNA-markører for resistens imod hvedens stinkbrand. v. Anders Borgen
  • ØKOSORT-II (GUDP): Genomisk selektion af fremtidens kornsorter til økologisk landbrug v. Hans Haldrup
  • GuldKorn (Genressource-programmet): Eksotiske kornarter til danske gårdmøllerier. v. Anders Borgen
  • GENBRUG (Genressource-programmet): Resistens imod nematoder og stinkbrand som nøgleegenskaber i økologisk vårhvede. v. Anders Borgen
  • WHEATGRASS (GUDP): Fermenterede hvedespirer af gamle hvedesorter. v. Susanne Genet
  • Værdiafprøvning: De første officielle danske økologiske forsøg i forbindelse med sortslisteoptagelse v. Gerhard Deneken, Tystoftefonden

14.15: Hvad er melkvalitet? Bageevne og glutenallergi i fremtiden hvede. v. Nanna Ytting, Agrologica 14.30: Forfriskninger og fri leg i de spændende marker. 16.00: Turen går hjemad igen (eller evt. over i stinkbrandforsøgene for de særligt interesserede)

Tilmelding er ikke strengt nødvendig, men du er velkommen til tilkendegive din interesse enten på e-mail eller på Facebook:

https://www.facebook.com/events/1619039711540788/?active_tab=about

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte 2018

Årsmöte 2018 ägde rum på Björkegården invid Björke kyrka.
Vackert solsken och gott fikabröd såklart!
Ise Ljungqvist från Hejde Knäcke berättade om vad tävlingen ”Matverk” ledde till på fastlandet där företaget gick vidare till riksfinalen med sitt knäckebröd av Vårspelt och Gotlandsråg. Deltagandet i Gastronomiska Samtal i Nyköping hade varit intressant, med många inspel kring mat och klimat och måltidens betydelse för människan.
Ise rådde fler att jobba med produkter, att vara med i tävlingen men okså försöka besöka evenemanget och delta i grupparbetena. Per Hogeby tog initiativet till en diskussionsgrupp kring skogen av märkningar som drabbar småföretagare vilket ledde till ett ”manifest” som skickas vidare.

Efter årsmötesförhandlingarna diskuterades gemensamma frågor avseende kvalitetsarbetet av Gutekornsorter, nytt projekt avseende detta och beställningar från marknaden som tyvärr inte kan tillgodoses i nuläget eftersom enkornsvetet måste börja uppförökas från noll, det gick ej att skörda i höstas på grund av det myckna regnandet.

Nya medlemmar välkomnades till styrelsen och gamla avtackades med blommor respektive handdukar med tryck.

Gutekorn websida är uppdaterad med nya styrelsen, nya stadgan samt medlemsansökan och de aktuella medlemskategorierna.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte 3 maj Björkegården

Kallelse årsmöte Gutekorn 2018 001Gutekorn ek. förening årsmöte äger rum i Björkegården
torsdagen den 3 maj 2018
kl 18.30

Fika & macka.
Årsmötesförhandlingar.
Framtidsdiskussioner.

Anmälan om deltagande till Riina på tel/sms 070 775 76 30
eller mail riina@noodapera.com senast onsdag 2 maj

Ordförande.

Vi samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kulturspannmålskonferens i Finland i juli 2018

Nordiskt kornseminar 2018 äger rum i Mustiala, Finland.

Nordiskt kornseminar program 2018 (svenska)

läs mer här

http://www.hamk.fi/nhcc

Anmälan är nu öppen för er som är intresserade av att delta.

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte efter påsk 2018

Gutekorn ek.förening kommer att hålla årsmöte efter påsk. Datum, tid och plats ej bestämt ännu. Gamla och nya medlemmar hälsar välkomna.
Redovisning av året som gått, där största delen av verksamheten gått till att söka pengar till, planera och genomföra Kulturspannmålskonferens på Gotland 11-13 juli.
Planering av verksamhet framåt. Nya medlemmar hälsas välkomna.

styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Projektrapport Kulturspannmålskonferens

Projektrapport

Idag har en slutrapport lämnats in till Jordbruksverket avseende Kulturspannmålskonferens på Gotland-arena för spridning av ny innovativ kunskap.
Rapporten kan du läsa i bifogade länk.
Övrigt om Kulturspannmålskonferensen läser du under fliken ”Kulturspannmålskonferens, där allt material, filmer och bilder finns från konferensen.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar